Karel Vrtiška

se narodil v roce 1990 v Praze, kde studoval na ZUŠ Ilji Hurníka u prof. M. Tomanové a na Hudební škole hlavního města Prahy u prof. J. Tomana. V roce 2010 úspěšně dokončil bakalářské studium na HAMU u doc. B. Krajného. V roce 2012 absolvoval magisterské studium na Hochschule für Musik v Norimberku ve třídě prof. W. Manze s prospěchovým stipendiem. V roce 2015 absolvoval magisterské studium na HAMU ve třídě prof. M. Kasíka.

Své první ocenění na soutěži získal Karel Vrtiška v roce 1999, kdy obdržel 1. cenu v pražském kole soutěže ZUŠ a 2. cenu „Prague Junior Note“. V následujících letech získal celou řadu ocenění na mezinárodních soutěžích: 1. cenu na Mezinárodní klavírní soutěži „Carl Czerny“, 1. cenu na soutěži „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí n. Labem, titul laureáta na Mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni (2008 a 2014), 1. cenu a cenu absolutního vítěze celostátního kola ZUŠ, titul laureáta soutěže Beethovenův Hradec (2009), titul laureáta soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou (2010), 2. cenu na Mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec (2016).

Sólově vystupoval pod vedením dirigentů Paula Freemana, Libora Peška, Vlastimila Mareše, Chuheie Iwasakiho, Jaroslava Kyzlinka, Petera Vrábela, Koji Jawamota, za hudebního doprovodu ČNSO, Orchestru Berg, KO pražských symfoniků, Akademických komorních sólistů, Plzeňské filharmonie a Moravské filharmonie Olomouc.

Natáčel pro Českou televizi, pro televizní společnost BBC a dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem. Zúčastnil se mistrovských interpretačních kurzů P. Badura-Skody, G. Ohlssona, V. Askenazyho a A. Gavrilova. V rámci masterclass P. Zukermana v kanadské Ottawě vystoupil na závěrečných koncertech v Tabaret Hall a National Arts Centre. Představil se rovněž se samostatným klavírním recitálem na MHF Pražské jaro, v abonentních cyklech ČF, Moravské filharmonie Olomouc a Filharmonie B. Martinů.

Vedle sólové hry se věnuje i hudbě komorní – v roce 2015 vystoupil na Moskevském MHF komorní hudby Vesna v Rossiji, na Mezinárodním hudebním studentském festivalu v japonském Kjótu, a rovněž na prezentaci tří hlavních pražských uměleckých vysokých škol s názvem „Prague Art Academies: Independent Spirits“ v Českém centru v New Yorku. Od sezony 2016/2017 byl zařazen na Listinu mladých umělců Českého hudebního fondu.

www.karelvrtiska.cz

 

Foto: Ilona Sochorová