Lenka Navrátilová

Vystudovala obory hra na klavír u prof. Jaroslava Čermáka a hra na cembalo u prof. Rudolfa Zelenky na konzervatoři v Teplicích a sbormistrovství chrámové hudby pod vedením profesorů Jiřího Koláře a Marka Štryncla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je profesorkou operní korepetice na Pražské konzervatoři a korepetitorkou Pražského filharmonického sboru. Jako zástupce sbormistra Pražského filharmonického sboru působila při koncertních zájezdech v Dohá, Berlíně a na operním festivalu v Sankt Gallen.
V průběhu své kariéry měla možnost spolupracovat s dirigenty světového věhlasu, jako jsou Claudio Abbado, sir Georg Solti, sir Charles Mackeras, sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Christopher Hogwood, Fabio Luisi, Jiří Bělohlávek či Jakub Hrůša.
Podílela se také na hudební přípravě neoperních inscenací, mezi nimi především představení Dobře placená procházka (režie Miloš a Petr Formanovi) v Národním divadle v Praze.
Od ledna 2015 je druhou sbormistryní Kühnova smíšeného sboru. Se sborem připravila Mozartovu Mši c moll pro festival Hudební léto Borska, pro festivaly Musica Holešov a Svatováclavské slavnosti skladby Adam's lament Arvo Pärta a Stabat mater Giaovanni Battisty Pergolesiho. Významná byla spolupráce s operou Národního divadla při přípravě Kühnova smíšeného sboru pro inscenaci Lost Objects a také provedení Brány Jeruzaléma skladatele Kutavičiuse spolu s Orchestrem Berg.
Sbor pod vedením Lenky Navrátilové také opakovaně spolupracuje s produkcí Film Music Prague, mezi jinými realizoval např. koncert z hudby sira Patricka Doylea uvedený na Letních Shakespearovských slavnostech.